Kurs paralotniowy - Etap I

Loty wstępne zapoznawcze. Start i lądowanie

Celem szkolenia w tym etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem.

Szkolenie składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne to 5 godzin wykładu, podczas którego poruszane są podstawowe informacje na temat:

 • prawo lotnicze
 • wiedza ogólna o paralotni
 • mechanika lotu
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • bezpieczeństwo.

Szkolenie praktyczne na ziemi:

 • rozłożenie skrzydła przed startem
 • kontrola przedlotowa i przedstartowa
 • kontrola skrzydła linek i taśm nośnych
 • kontrola uprzęży i karabinków
 • kontrola systemu ratowniczego
 • dopasowanie uprzęży
 • przypięcie i odpięcie się do skrzydła
 • zajęcie pozycji do startu
 • pięciopunktowa kontrola przed startem
 • bieg z paralotnią, kontrolowanie pozycji skrzydła i kierunku biegu ( w terenie płaskim lub na zboczu )
 • złożenie i spakowanie paralotni

Do pięcio punktowej kontroli przed startowej należą:

 • pilot - kontrola taśm udowych, piersiowej, zapięcia karabinków, zapięcia kasku
 • taśmy nośne i linki - ułożenie taśm i uchwytów sterowniczych prawidłowy przebieg linek nośnych, podpięcie linki przyspieszacza
 • skrzydło - symetria i właściwe ułożenie względem wiatru, prawidłowa pozycja pilota względem skrzydła
 • kontrola wolnej przestrzeni do startu

Szkolenie praktyczne w locie:

 • ułożenie paralotni w pozycji do startu klasycznego
 • prawidłowe wyniesienie skrzydła
 • kontrola skrzydła nad głową
 • puszczenie taśm przednich i ewentualne korekty
 • zdecydowany prawidłowy rozbieg aż do oderwania..
 • sterowanie prędkością lotu ( prędkość największego zasięgu, bez tendencji do przeciągnięcia )
 • sterowanie kierunkowe, utrzymywanie kierunku i łagodne poprawki kursu.
 • wykonywanie zakrętów ( inicjowanie i wyprowadzenie )
 • korygowanie znoszenia przez wiatr
 • precyzyjne podejście do lądowania
 • lądowanie pod wiatr
 • sprowadzenie skrzydła na ziemię

Szkolenie w locie obejmuje minimum 20 lotów niskich.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest:

 • opanowanie startu klasycznego
 • opanowanie bezpiecznego i precyzyjnego lądowania
 • umiejętność obsługi skrzydła na ziemi
 • umiejętność wykonania kontroli przedlotowej i przedstartowej

Ograniczenia w przeprowadzeniu szkolenia:

 • deniwelacja terenu do szkolenia nie większej niż 150 m
 • teren do szkolenia musi zapewnić bezpieczny start, swobodny lot oraz zapewniać widoczność lądowiska z miejsca startu.
 • loty mogą się odbywać wyłącznie w stabilnych warunkach atmosferycznych.
 • szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s.
 • szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 7 m/s.
 • szkolenie musi odbywać się na paralotniach o klasie bezpieczeństwa odpowiedniej do szkolenia początkowego.
 • do lotów szkoleniowych może być używany wyłącznie sprzęt, który posiadają ważne dopuszczenie do wykonywania lotów. ( ważna kartę paralotni oraz spadochron posiadający ważne dopuszczenie ).

Szkolenie może odbywać się na sprzęcie szkoły lub na sprzęcie pilota-ucznia o ile spełnia wymagania.

Ważność szkolenia-12 miesięcy.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wystawiane jest stosowne zaświadczenie.

Miejsce: Góry Sowie, zbocza w rejonie Bielawy, Nowej Rudy i Mieroszowa

Czas trwania: od 4 do 7 dni w zależności od kondycji uczestników i warunków pogodowych.

Ćwiczenia naziemne.

Bardzo ważne i to na każdym etapie szkolenia są ćwiczenia naziemne w opanowaniu skrzydła.

© 2014 - 2017 Szkoła Paralotniowa "Bielik" - Ryszard Najman Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl