Kurs paralotniowy - Etap II

Trening umiejętności pilotażowych

Warunkiem przystąpienia do kursu jest zaliczony kurs etapu I.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych.

Pilot uczeń po ukończeniu tego kursu musi:

 • umieć zastosować co najmniej jedną technikę wytracania wysokości
 • umieć wykonywać zakręty i krążenia
 • zdobyć umiejętność stabilizacji skrzydła w locie
 • umieć wylądować w terenie ograniczonym, 60 na 60 metrów.

Szkolenie do Etapu II składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne:

Wykłady teoretyczne w ilości 5 godzin poruszają tematy:

 • Prawo lotnicze
 • wiedza ogólna o paralotni
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • bezpieczeństwo.

Wykłady teoretyczne stanowią rozwinięcie wiedzy, dostarczonej pilotom-uczniom podczas szkolenia etapu I.

Szkolenie teoretyczne kończy się sprawdzeniem wiedzy pilota-ucznia.

Szkolenie praktyczne naziemne obejmuje:

 • doskonalenie startu klasycznego
 • nauka startu odwróconego ( alpejka )  - minimum 3 godziny w trakcie 3 spotkań
 • doskonalenia stawiania i kontroli skrzydła
 • ćwiczenie stabilizacji skrzydła nad głową
 • kontrolę wolnej przestrzeni i warunków
 • ćwiczenie przerwania startu w sytuacji koniecznej lub na komendę.

Szkolenie praktyczne w locie:

 • wykonanie minimum 10 lotów o wysokości nie mniejszej niż 200 metrów, ze zbocza lub za wyciągarką.

Ograniczenia w prowadzeniu szkolenia:

 • Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 5 m/s.
 • Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s

Szkolenie jest ważne przez 12 miesięcy.

Szkolenie kończy egzamin wewnętrzny, który zawiera:

 • lądowanie w terenie ograniczonym, 60 na 60 m
 • zastosowaniem minimum jednej metody przyspieszonego wytracania wysokości

Zdany egzamin wewnętrzny jest podstawą do wydania zaświadczenia, które umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego przed Lotniczą Komisja Egzaminacyjną

Miejsce: wyjazdy zagraniczne - góry wysokie : Słowenia - Lijak

Czas trwania: około 5 dni, w zależności od kondycji uczestników i warunków pogodowych.

© 2014 - 2017 Szkoła Paralotniowa "Bielik" - Ryszard Najman Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl