Kurs paralotniowy - Etap III

Żagiel i Termika - szkolenie dodatkowe doskonalące, nieobowiązkowe.

Warunki przystąpienia do kursu etapu III:

 • ukończony ważny kurs Etapu II lub Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego
 • umiejętność startu odwrócony ( alpejka )
 • umiejętność startu ze wzniesienia

Dla pilotów, którzy nie ćwiczyli powyższych elementów wymagane jest doszkolenie w tym zakresie i wykonanie minimum 10 prawidłowych startów, aplejką ze wzniesienia.

Celem szkolenia jest:

 • nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych ( żagiel )
 • nauczenie wykonywania lotów z wykorzystaniem prądów termicznych ( termika )
 • doskonalenie umiejętności stabilizacji skrzydła w locie.

Pilot - uczeń w trakcie tego szkolenia musi:

 • wykonać nalot, minimum 6 godzin
 • wykonać 3 loty żaglowe w czasie nie krótszym niż 30 minut każdy
 • wykonać 3 loty termiczne w czasie nie krótszym niż 40 minut każdy

Pilot - uczeń po zaliczeniu tego szkolenia musi:

 • umieć wylądować w terenie ograniczonym o wymiarach 30 na 30 metrów
 • umieć przygotować i skontrolować sprzęt przed startem
 • umieć ocenić warunki meteorologiczne i terenowe
 • przygotować lot pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym i operacyjnym

Szkolenie etapu III składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne trwa 15 godzin i porusza następujące zagadnienia:

 • prawo lotnicze
 • wiedza ogólna o paralotni
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek - możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • bezpieczeństwo

Zakres wiedzy którą obejmują wykłady etapu III, to rozwinięciem tematów poruszanych na szkoleniach etapów I i II.

Szkolenie praktyczne naziemne

Szkolenie obejmuje doskonalenie techniki startu klasycznego i odwróconego.

Szkolenie praktyczne w locie obejmuje:

 • wykonanie minimum 10 lotów w wymaganych warunkach

Ograniczenia w trakcie szkolenia:

 • Szkolenie w locie może odbywać się przy wietrze do 8 m/s.
 • Szkolenie naziemne może odbywać się przy wietrze do 8 m/s
 • Nie ma ograniczenia wysokości wykonywania lotów.

Szkolenia jest ważne przez 12 miesięcy.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Czas trwania: około 5 dni, w zależności od kondycji pilotów i warunków atmosferycznych

Miejsce szkolenia : Góry wysokie, zazwyczaj Alpy - Słowenia ( Lijak ) 

© 2014 - 2017 Szkoła Paralotniowa "Bielik" - Ryszard Najman Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl