Uprawnienia do lotów z pasażerem - CP

Uprawnienia do wykonywania lotów z pasażerem CT

Jest to szkolenie dodatkowe wpisywane do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego.

Szkolenie dotyczy nauki latania swobodnego na paralotni, latania na paralotni z napędem i latania na motoparalotni ( paraplanu, czyli statku powietrznego posiadającego podwozie z silnikiem ) 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest : 

  • posiadanie świadectwa kwalifikacji, odpowiednie do wykorzystywanego statku powietrznego.
  • posiadanie nalotu minimum 60 godzin, na takim statku powietrznym, jakiego dotyczy szkolenie.

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze specyfiką lotów z pasażerem.

W trakcie szkolenia pilot musi opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem w lotach z pasażerem.

Szkolenie składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne:

Szkolenie teoretyczne trwa minimum 8 godzin i omawia sprawy z zakresu:

  • techniki pilotażu
  • instruktażu pasażera
  • zachowania w sytuacjach niebezpiecznych
  • udzielania pierwszej pomocy
  • prawa i przepisów.

Szkolenie teoretyczne kończy się sprawdzeniem wiedzy pilota.

Szkolenie praktyczne naziemne:

Nauka startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze minimum 4 godzin.

Szkolenie praktyczne w locie:

Pilot musi wykonać co najmniej 10 lotów z lądowaniem w ograniczonym terenie.

Ograniczenia prowadzenia szkolenia:

  • Teren i warunki atmosferyczne muszą zapewniać bezpieczny start i lądowanie,
  • Szkolenie musi odbywać się na statkach powietrznych przeznaczonych do lotów dwuosobowych.
  • Do szkolenia można używać wyłącznie sprzętu i spadochronów posiadających ważne dopuszczenie do wykonywania lotów.

Szkolenie jest możliwe na sprzęcie szkoły lub pilota - ucznia.

© 2014 - 2017 Szkoła Paralotniowa "Bielik" - Ryszard Najman Projekt i realizacja projekt.etvn.pl & aleproste.pl